Prof.Dr.Bülent TOPUZ

ANASAYFA ARAMA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM FORMU

ARAMA


Gelişmiş Arama

YENİ EKLENENLER

İSTATİSTİKLER

13 kategori altında, toplam 400 konu bulunmaktadır. Bu konular toplam 3972715 defa okunmuş, 1144 rahatsızlık şikayeti veya yorum yazılmıştır.

YURTİÇİ YAYINLAR

Tarih 10.Ekim.2007, 15:08 Editör Prof.Dr.Bülent TOPUZ

Yurtiçi Yayılar

   Yurtiçi Yayınlar
1 BOYUN AKTİNOMİKOZU
Dulundu H, Sunay T, Çölhan İ, Gümrü C, Topuz B. Türk ORL arşivi. 28:86-8, 1990
2 II.BAŞ BOYUN CERRAHİSİNDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ
Topuz B, Katırcıoğlu S, Sunay T, Çölhan İ, Karatay MC.
Ankem Dergisi. 4(2):492-6, 1990
3 BİLATERAL SİMULTANE A. KAROTİS EKSTERNA LİGATÜRÜ. BİR OLGU NEDENİYLE.
Topuz B, Çölhan İ, Sunay T.
KBB ihtisas dergisi. 1:43-7, 1991
4 KBB’DA OTOİMMUNİTE
Topuz B, Katırcıoğlu S, Çölhan İ, Bankroğlu H.
KBB ihtisas dergisi. 1:23-6, 1991
5 KBB’DA NORMAL VE PATOJEN FLORA.
Topuz B, Çölhan İ, Bankroğlu H.
KBB ihtisas dergisi. 1:33-5, 1991
6 ANTİİNFEKTİF PREPARATLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ.
Topuz B, Çöhan İ.
KBB ihtisas dergisi. 1:43-7, 1991
7 RABDOMİYOSARKOM
Topuz B, Çöhan İ, Sunay T.
Türk ORL arşivi. 29:86-90, 1991
8 AİDS’İN KULAK BURUN BOĞAZ BELİRTİLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ AİDS VAKALARI
Bankeroğlu H, Bodur S, Eraksoy H, Çölhan İ, Topuz B.
KBB postası 2(2):5-8, 1991
9 OTOJEN KAFA İÇİ KOMPLİKASYONLARINDA MEDİKAL TEDAVİ
Topuz B,Çölhan İ.
KBB postası 1(3):20-1, 1991
10 BAŞ BOYUN TÜMÖRLERİNİN HİSTOPATOLOJİK TANISINDA İMMUNHİSTOKİMYANIN YERİ
Topuz B, Katırcıoğlu S, Sunay T, Çölhan İ, Tüzüner N, Karatay MC, Katırcıoğlu S.
Türk ORL arşivi. 29:169-73, 1991
11 İLKEL NÖROEKTODERMAL HÜCRE ORİJİNLİ TÜMÖRLER VE BİR GANGLİONÖROMA OLGUSU
Katırcıoğlu S, Karatay MC, Saraçaydın A, Sunay T, Çölhan İ, Topuz B,.
Türk ORL arşivi. 30:50-1, 1991
12 AMOKSİSİLİN-KLAVULANİK ASİD’İN 2X1 POZOLOJİ İLE UYGULANMASINDAN ELDE ETTİĞİMİZ SONUÇLAR
Topuz B, Katırcıoğlu S, Sunay T, Eğilmez S.
Ankem Dergisi. 4(2):492-6, 1990
13 YAPAY EPİSTAKSİS
Topuz B, Oral T.
KBB ihtisas dergisi. 6:60-2, 1993
14 BİRİNCİ BRANKİYAL YARIK ANAMOLİLERİ. BİR OLGU NEDENİYLE.
Topuz B, Altındağ C, Erbilen Y, Ayan N.
KBB ihtisas dergisi. 7:3-5, 1993
15 LARENJEKTOMİ TOTAL VE SİMULTANE BİLATERAL RADİKAL BOYU DİSSEKSİYONU
Saraçaydın A, Topuz B, Karatay MC, Çölhan İ, Katırcıoğlu S.
KBB ihtisas dergisi. 7:39-40, 1993
16

BAŞ-BOYUN BÖLGESİ’NDEKİ DERİ NEOPLAZMALARINDA EKSİZYONEL CERRAHİ İLE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
Altındağ C, Topuz B, Erbilen Y, Gürsel AO.
KBB ihtisas dergisi. 7:39-41, 1993

17 LİTYUM TEDAVİSİNİN YAN ETKİSİ OLARAK SİYALORE: VAKA TAKDİMİ
Karadağ F, Oral ET, Topuz B, Sarılgan G, Şatır T.
Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 7:20-3 1994
18 18.BUKKAL KARSİNOM REZEKSİYONU VE AYNI SEANSTA RADİAL ÖN KOL SERBEST FLEP İLE REKONSTRUKSİYON
Süoğlu Y, Katırcıoğlu OS, Koldaş T, Topuz B, Çölhan İ, Sunay T.
Türk ORL arşivi. 33:4-7, 1995
19 BAŞ BOYUN BÖLGESİNDEKİ ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI
Altındağ C, Topuz B.
PAÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 1:44-6, 1995
20 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE BAZI KULAK HASTALIKLARINA YAKLAŞIM
Kara CO, Topuz B, Ardıç FN, Bacanlı O.
PAÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 1:47-50, 1995
21 PARSİYEL SUPRAKRİKOİD LARENJEKTOMİ+KRİKOHYOİDOPEKSİ: 10 OLGUNUN ANALİZİ
Katırcıoğlu OS, Süoğlu Y, Bageri H, Karatay MC, Topuz B, Çölhan İ, Katırcıoğlu S. 
Türk ORL arşivi. 33:4-7, 1995
22

KOBAYIN TEMPORAL KEMİK TOMOGRAFİSİ İLE KESİTSEL ANATOMİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Bayramoğlu İ, Kara CO, Kalaycıoğlu S, Özüer MZ, Ardıç N, Topuz B.
TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 2:40-3, 1995

23 BİR ÇOCUK HASTADA MANDİBULA OSTEOMİYELİTİ.
Kara CO, Topuz B, Ardıç N, Bayramoğlu H.
TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 2:68-70, 1995
24 TÜRKİYE’DE ÇOCUKLUK ÇAĞI İŞİTME KAYBI YAPAN NEDENLERİN BÖLGELLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
Topuz B, Ardıç N, Kara CO, Bayramoğlu İ, Erçoban S, Katırcıoğlu O.
KBB İhtisas Dergisi 1:513-5, 1996
25 KULAK BURUN BOĞAZ DERGİLERİNDE YAYINLANAN MAKALELERİN SON 5 YILLIK ANALİZİ
Ardıç N, Kara CO, Topuz B, Bayramoğlu İ, Özüer MZ.
26 KULAK BURUN BOĞAZ BİLİM DALININ TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI ARAŞTIRMA POTANSİYELİNE KATKISI
Ardıç N, Bayramoğlu İ, Kara CO, Topuz B.
KBB İhtisas Dergisi 3(2):549-53, 1996
27 TAVŞAN FASYAL SİNİRİNİN ANATOMİK VE HİSTOLOJİK ÖZELLİKLERİ.
Bayramoğlu İ, Ardıç N, Kara CO, Bayramoğlu H, Çallı N, Topuz B.
KBB İhtisas Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul yazılı.
28 MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME TEKNİĞİ İLE TANIMLANAN BİR KONJENİTAL SUBGLOTTİK STENOZ VAKASI
Ergin H, Kılıç İ, Ercüment B, Topuz B, Kara CO, Cila A.
CÜ. Tıp Fakültai Dergisi 18(3): 215-218, 1996
29 YÜKSEK FREKANS İŞİTME EŞİĞİ ÖLÇÜMÜNDE STANDARDİZASYON
Ardıç N, Topuz B, Özüer MZ.
KBB İhtisas Dergisi 5(3):185-90, 1998
30 KRONİK FARENJİTLİ HASTALARDA PSİKOLOJİK BOYUTUN DEĞERENDİRİLMESİ
Ardıç N, Topuz B, Özüer MZ, Kara CO, Katırcıoğlu O
KBB İhtisas Dergisi 6(2):179-83, 1999
31 DENİZLİ YÖRESİNDE ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA ALLERJEN DAĞILIMI
Erbudak H, Topuz B, Bayramoğlu İ
Kulak Burun Boğaz Klinikleri 1(1):48-54,1999
32 TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYON SENDROMUNDA OTO-VESTİBÜLER SEMPTOMLAR
Topuz O, Topuz B, Çubukçu S.
Kulak Burun Boğaz Klinikleri 1(1):17-20, 1999
33 DENİZLİ MERKEZ ANAOKULLARINDA SECRETUAR OTİTİS MEDİA PREVALANSI
Özüer MZ, Topuz B, Kara CO, Bayramoğlu İ
Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 6: 63-65, 1999
34 ANEURYSMAL BONE CYST: ASSOCİATED WİTH CEMENTO-OSSİFİYİNG FİBROMA
Kara CO, Ardıç FN, Topuz B, Bayramoğlu H, Edalı N.
Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi,  kabul yazısı
35 LARENJEKTOMİSİZ TOTAL GLOSSEKTOMİ: BİR VAKA NEDENİYLE
Ardıç FN, Kara CO, Topuz B, Bayramoğlu İ.
KBB ihtisas dergisi Kabul yazılı
36 YENİ KURULAN BİR KLİNİKTE BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ UYGULAMALARI: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Ardıç FN, Kara CO, Topuz B, Pınar HŞ.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi kabul yazılı.
37 ANEURYSMAL BONE CYST; ASSOCIATED WİTH CEMENTO-OSSİFYİNG FİBROMA
Kara CO, Ardıç FN, Topuz B, Bayramoğlu H, Edalı N.
KBB ihtisas dergisi 6:104-107, 1999
38

ERİŞKİN POPULASYONDA HORLAMA PREVALANSI
Kara CO, Zencir M, Topuz B, Ardıç FN, Kocagözoğlu B.
Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 21-8, 2004

39 DENİZLİ İL MERKEZİ ERİŞKİN NÜFUSTA ALERJİK RİNİT PREVALANSI
Topuz B, Kara CO, Ardıç FN, Zencir M, Kadıköylü S, Tümkaya F
Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 14-10, 2004

Bu konu 12243 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

YAYINLAR

YURTDIŞI YAYINLAR

YURTDIŞI YAYINLAR Yurtdışı Yayınlar

KONGRE-PANEL-TOPLANTILARDA KONUŞMACI

KONGRE-PANEL-TOPLANTILARDA KONUŞMACI Kongre-Panel-Toplantılarda Konuşmacı
YOLLAR VE ÖNCELİKLER (11 Eylül 2017)22.Nisan.2019

ANKET

Sizce bu sitenin insanlara faydası var mı?


Tüm Anketler

ÖNEMLİ LİNKLER

GALERİ

KBB

www.bulenttopuz.com 2007 ..:: KBB Hastalıkları Bilgilendirme Portalı ::..
RSS Kaynağı | Editörlük Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi

Web sitemizin içeriği

viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige viagra pris kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.